Legislation and links

SEADUSED
MÄÄRUSED
Kõiki probleemtooteid puudutavad määrused
 (Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määrus nr 13)
 
(Keskkonnaministri 27. oktoober 2016. a määrus nr 44)
(Keskkonnaministri 22.07.2013. a määrus nr 57)
Elektri- ja elektroonikaseadmed
(Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määrus nr 21)
(Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määrus nr 65)
(Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määrus nr 9)
(Keskkonnaministri 6. aprilli 2011. a määrus nr 24)
(Keskkonnaministri 8. juuli 2014. a määrus nr 28)
Patareid ja akud
(Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määrus nr 124)
(Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määrus nr 64)
(Keskkonnaministri 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5)
Mootorsõidukid ja nende osad
(Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 79)
(Keskkonnaministri 16. juuni 2011. a määrus nr 33)
(Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määrus nr 47)
Rehvid
(Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 80)
Põllumajandusplast