Legislation and links

SEADUSED

MÄÄRUSED

Kõiki probleemtooteid puudutavad määrused

 (Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määrus nr 13) 

(Keskkonnaministri 27. oktoober 2016. a määrus nr 44)

(Keskkonnaministri 22.07.2013. a määrus nr 57)

Elektri- ja elektroonikaseadmed

(Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määrus nr 21)

(Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määrus nr 65)

(Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määrus nr 9)

(Keskkonnaministri 6. aprilli 2011. a määrus nr 24)

(Keskkonnaministri 8. juuli 2014. a määrus nr 28)

Patareid ja akud

(Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määrus nr 124)

(Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määrus nr 64)

(Keskkonnaministri 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5)

Mootorsõidukid ja nende osad

(Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 79)

(Keskkonnaministri 16. juuni 2011. a määrus nr 33)

(Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määrus nr 47)

Rehvid

(Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 80)

Põllumajandusplast