Avaandmed

Avaandmed (open data) on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud.

Antud lehel avaldame probleemtooteregistriga (PROTO) seonduvad avaandmed.

Avaldatavate andmete kirjeldus on toodud dokumendis: PROTO_avaandmete_kirjeldus_28_09_2021.pdf

Andmeid uuendatakse igaöiselt. Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.

Kogused on näidatud tonnides.

Allalaaditavad avaandmete CSV failid: